Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บ ufabetcampus.xyz กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการเข้าเล่นวางเดิมพันต่าง ๆ กับทางเว็บของเรา ให้สมาชิกทุกท่านมีความเชื่อมั่น และมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่รั่วไหลแน่นอน เพราะทางเว็บให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีการอธิบายไว้อย่างชัดเจน จึงอยากให้คุณทำความเข้าใจให้ดี จะได้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองมากที่สุด

Privacy Policy

1. ข้อมูลที่เรารวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเอง ซึ่งครอบคลุมถึงชื่อ-นามสกุล , อีเมล , เบอร์โทรศัพท์ , ไลน์ไอดี , เลขบัญชีธนาคาร , ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเล่นวางเดิมพัน , การทำธุรกรรมทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้ทางเว็บเก็บรวบรวมไว้

2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ทางเว็บ ufabetcampus.xyz อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ด้วย

3. การนำข้อมูลมาใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเว็บ ufabetcampus.xyz มีการเก็บรวบรวมได้ จะถูกนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น , การติดต่อกับสมาชิกผู้ใช้บริการ หรือการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การแชร์ข้อมูล
ทางเว็บ ufabetcampus.xyz มีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านว่าจะไม่นำออกเผยแพร่แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากคุณ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

5. การจัดเก็บของข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่แจ้งไว้กับทางเว็บ ufabetcampus.xyz นั้น มีการเก็บรักษาอย่างดีตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดตามความเหมาะสม

6. ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี
ทางเว็บ ufabetcampus.xyz มีข้อบังคับและเงื่อนไขในการปฏิเสธผู้ใช้บริการที่อายุไม่ถึง 18 ปี ซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีผู้ใช้บริการท่านใด ทำการแจ้งข้อมูลว่าเป็นเยาวชน ทางเว็บจะระงับการให้บริการ และยกเลิกบัญชีสมาชิกของผู้นั้นทันที

7. สิทธิ์ของผู้ใช้
ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา และเมื่อคุณต้องการดำเนินการสามารถขอใช้สิทธิ์กับทีมงานผ่านทาง contact@ufabetcampus.xyz

8. การปรับปรุงนโยบาย
ทางเว็บ ufabetcampus.xyz ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้อัปเดตตามสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางหน้าเว็บ ufabetcampus.xyz หรือช่องทางอื่นตามที่เห็นสมควร

9. การติดต่อเรา
หากคุณมีข้อกังวล หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาทาง contact@ufabetcampus.xyz

10. วันที่นโยบายนี้บังคับใช้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้งานทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020

11. ภาษาของนโยบายนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย ซึ่งหากมีการแปลเป็นเวอร์ชันอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย จะถือว่าเป็นเวอร์ชันที่มีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน

ทางเว็บ ufabetcampus.xyz ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทันทีตามที่เห็นสมควร

Avatar
admin